Belasting betalen van derden? Mogelijke valstrikken voor de bedrijfsjurist
EAN13
9782804437923
ISBN
978-2-8044-3792-3
Éditeur
Larcier
Date de publication
Collection
LSB. MET.PARADI
Dimensions
24 x 16 x 0 cm
Poids
200 g
Langue
français
Fiches UNIMARC
S'identifier

Belasting betalen van derden? Mogelijke valstrikken voor de bedrijfsjurist

De , ,

Larcier

Lsb. Met.Paradi

Indisponible
De wetgever heeft de laatste jaren een aantal bepalingen ter bestrijding van misbruiken ingevoerd in de fiscale wetgeving. Deze nieuwe bepalingen hebben gemeen dat zij de onderneming of haar leidinggevenden verantwoordelijk stellen voor de betaling van de belasting van anderen. Het toepassingsgebied van deze nieuwe bepalingen is echter veel ruimer dan het geval van fraude waartegen de wetgever heeft willen optreden.

Deze bijdrage vestigt de aandacht van de bedrijfsjurist op de bepalingen waarmee de jurist in de praktijk met bijzondere omzichtigheid zal moeten omgaan om te vermijden dat de onderneming of haar leidinggevenden gehouden zouden zijn tot betaling van de belasting van derden.

Autres contributions de...

Plus d'informations sur Daniel Garabedian